Thank you for completing the Postgraduate Researchers Wellbeing Survey

English

Thank you for completing the Postgraduate Researchers Wellbeing Survey

Thank you for taking the time to complete this survey. Your responses are a valuable contribution in understanding the working environment and wellbeing of doctoral researchers.

If you would like to know more about the services your institution provides to support your wellbeing, please click on the links below:

https://intranet.cardiff.ac.uk/students/on-campus/university-staff-and-teams/view/51107-student-support-and-wellbeing

Staff from Health and Wellbeing deliver the following workshops via the Doctoral Academy Programme:

  • Managing Stress in the PhD
  • Fear Less
  • Interpersonal Effectiveness
  • Dealing with Perfectionism
  • Dealing with Procrastination

For more information and to book a place, please visit https://rssdp.cardiff.ac.uk/

Welsh

Diolch am gwblhau'r Arolwg Lles Ymchwilwyr Ôl-raddedig.

Diolch yn fawr i am roi o'ch amser i lenwi'r arolwg. Mae eich ymatebion yn gyfraniad gwerthfawr wrth ddeall yr amgylchedd gwaith a lles ymchwilwyr doethurol.

Os hoffech gael gwybod rhagor am y gwasanaethau y mae eich sefydliad a gynigir gan eich sefydliad i gefnogi eich lles, cliciwch y dolenni isod:

https://intranet.cardiff.ac.uk/students/on-campus/university-staff-and-teams/view/51107-student-support-and-wellbeing

Mae staff Iechyd a Lles yn cynnal y gweithdai canlynol drwy gyfrwng Rhaglen yr Academi Ddoethurol:

  • Rheoli Straen yn y PhD
  • Pryderi Llai
  • Effeithiolrwydd Rhyngbersonol
  • Delio â Pherffeithrwydd
  • Delio ag Oediadau

I gael rhagor o wybodaeth ac er mwyn cadw lle, ewch i https://rssdp.cardiff.ac.uk/

logos for PGR survey